Architectural Hardware Solutions

Giải pháp hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

SẢN PHẨM

Glaze cung cấp một giải pháp tổng thể về cửa tự động, cửa sổ tự động, khoá điện tử, phụ kiện cửa đi, phụ kiện kính, phụ kiện nội thất… Tư vấn các giải pháp phụ kiện kiến trúc tối ưu nhất theo từng yêu cầu của doanh nghiệp.

Shopping Cart
All in one